Archive

Många äldre hus är i behov av takbyte och så även detta 60-tals hus lokaliserat Lund. Huset är en 1 1/2 plans som är orienterat i öst-väst läge. Med ett hus orienterat i öst-väst läge produceras solenergi under längre tid på dygnet än ett hus orienterat i söderläge som har en något kortare men effektivare...

Projekt Ladugårdsbyggnad i Teckomatorp Det finns många takytor i Sverige som kan utnyttjas till solenergiproduktion. Karl i Teckomatorp är miljömedveten och gjorde slag i saken och installerade 65 solceller på sin vackra lada i Teckomatorp. Ladan har ett mycket gynnsamt sydvästläge och solcellsanläggningen har en effekt på 20,5 kW uppskattas ge Karl och hans familj ca...

Den havsbaserade vindkraftparken Arkona är den största I Östersjön och ligger 35 km nordost om tyska ön Rügen. Vindkraftparken har en installerad kapacitet på 385 megawatt och beräknas komma kunna försörja 400 000 hushåll med förnybar energi. I jämförelse med elektricitet som genereras på vanligt sätt kommer Arkona att spara upp till 1,2 miljoner ton...

16 havsbaserade vindkraftverk ersätter utsläpp av 100 000 ton koldioxid per år. I havet ca 7 km öster om Kårehamn på Öland byggdes en vindkraftpark bestående av 16 verk placerade i en båge. De har vardera en effekt på 3 MW och producerar hushållsel motsvarande förbrukningen för ungefär 35 000 hem. Kårehamn vindkraftverk kommer ersätta bland...

I samarbete med Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och Botho University Gaborone, Botswana medverkar Solartransition i ett utvecklingsprojekt med fokus på solenergi. Projektet genomförs i Botswana och inkluderar även fältstudier (se mer om projektet nedan). KTH Global Development Hub (GDH) bedriver sedan ett par år tillbaka en samordnad utbildnings- och innovationsverksamhet för global hållbar utveckling i...