Uncategorized

Att markägare och bybor går samman för att bygga gemensam solcellspark är ännu inte så vanligt i Sverig men stor potential för kooperativa energilösningar finns i Sverige. I byn Näversjön i Krokoms kommun byggde man upp en gemensam solcellspark i slutet av 2015. man är idag i princip självförsörjande på el på årsbasis. För mer...