Möt klimatkris och högt elpris med effektivisering och förnybart 

Ordförande för 100% förnybart Linda Burenius ger sin klarsynta syn på hur klimatkrisen ska läsa och skriver i Nyteknik 26/1 2022:

“Det duger inte att kritisera höga elpriser och samtidigt motarbeta de snabbaste och billigaste lösningarna: mer förnybar el, ökad effektivisering och ökad flexibilitet, skriver Linda Burenius, 100 % förnybart.

Hon skriver vidare: “Vi kommer allt närmare 2030, det år när vi måste ha halverat de globala utsläppen för att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader. Men krisinsikten saknas fortfarande. Den globala användningen av kolkraft ökade med cirka nio procent och slog nytt rekord under 2021, och sannolikt nås en ny topp i år.”

Avseende satsning på solceller föreslår 100 % förnybart följande förslag:

“Strategi för solcellsutbyggnaden. Potentialen för solel är stor i hela landet, i söder lika god som i andra nordeuropeiska länder. Det finns många tak att utnyttja och storskaliga solcellsparker kan byggas och anslutas till elnätet på mindre än två år – snabbare än något annat kraftslag. Men det behövs ett ambitiöst mål och en tydlig strategi för utbyggnaden.”

För att se artikeln i sin helhet se ”Möt klimatkris och högt elpris med effektivisering och förnybart”