VÅRA TJÄNSTER

PROJEKTLEDNING

Att få en detaljerad offert och förhandsgranskning är centralt inför ett beslut om man ska införskaffa solceller. Vi erbjuder en tydlig översiktsbild över valmöjligheter av paneler, arbetskostnad och utformning.

PROJEKTLEDNING

Projektledning och koordinering av solcellsinstallationer inkl integrerade solceller för företag, BRF och Lantbruk. Stöd vid upphandling, genomförande, driftsättning samt förvaltning och underhåll. Upprättande av arbetsmiljöplan och riskgranskningar BAS U och BAS P certifiering enligt Kivra 

ELSÄKERHET

Elsäkerhet
Vi kan ge en fördjupad inblick i hur det är att handskas med el och vilka åtgärder som behövs inför ett uppdrag. Med flerårig arbetserfarenhet av säkerhetsarbete kan vi ge råd hur ditt solcellsprojekt kan bli säkrare och undgå onödiga olyckor. 

VINDKRAFTSPROJEKT

On-shore och Off-shore
Vi har stor erfarenhet av ett vindkraftsprojekts alla faser från planering, projektering till genomförande och installation samt driftsättning. Erfarenhet finns av projektledning av storskaliga och småskaliga vindkraftsprojekt både till havs och på land. 

Kontakta oss för projektledning!

ARBETSMILJÖ & SÄKERHET

Säkerhetskultur handlar om hur medarbetares värderingar påverkar sättet att tänka och agera i förhållande till risk och säkerhet. Solartransition har gedigen erfarenhet av arbetsmiljö- och säkerhetsarbete.

Vad kan Solartransition/Liljan Energy and Safety bidra med för att stärka Säkerhetskulturen? 

Vi kan hjälpa er att utveckla ert företags säkerhetskultur och säkerhetsklimat. För att skapa säkerhet i en riskfylld verksamhet är det av avgörande betydelse att varje chef och medarbetare har vikten av säkerhet som en gemensam övertygelse och grundläggande värdering. Vi har stor erfarenhet av implementering av säkerhetskulturprogram och av att engagera medarbetare på alla nivåer. 

VI ERBJUDER FÖLJANDE TJÄNSTER:
  • Strategiskt arbete och stöd till ledning och chefer avseende arbetsmiljö och säkerhet
  • Samordning av arbetsmiljö under byggnation och installation inkl. upprättande och uppföljning av Arbetsmiljöplan, riskbedömningar Vi är certifierade  BAS U och BAS P
  • Riskbedömningar. Grovanalys, What-if metoden, HAZID, HAZOP
  • Elsäkerhet. Vi kan ge en fördjupad inblick i hur det är att handskas med el och vilka åtgärder som behövs inför ett uppdrag. Med flerårig arbetserfarenhet av säkerhetsarbete kan vi ge råd hur ditt solcellsprojekt kan bli säkrare och undgå onödiga olyckor.

Kontakta oss om arbetsmiljö & säkerhet!

VÅRA TJÄNSTER