NYHETER

Evig El etablerade sin första solpark 2019 i Frillesesås i anslutning till sitt befintliga vindkraftverk. För att möjliggöra en utbyggnad av solparken har kooperativet nu bildat ett aktiebolag, Frillesås Solpark AB. Initiativet ger en tämligen unik möjlighet för privatpersoner att gå in som aktieägare i en enskild solpark. - Vi ser hur väl vindkraft och solel kompletterar varandra, och vill därför utöka solelsproduktionen....

Att markägare och bybor går samman för att bygga gemensam solcellspark är ännu inte så vanligt i Sverig men stor potential för kooperativa energilösningar finns i Sverige. I byn Näversjön i Krokoms kommun byggde man upp en gemensam solcellspark i slutet av 2015. man är idag i princip självförsörjande på el på årsbasis. För mer...

Är det bättre att byta till elbil istället för att fortsätta köra en fossildriven bil? Forskare vid Chalmers har gjort en studie som visar att elbilarna vinner över fossilbilarna när det gäller utsläpp av växthusgaser, även om man tar hänsyn till nyproduktion av elbilar och batterier samt el till driften. Resultaten från studien visar att en...

Ordförande för 100% förnybart Linda Burenius ger sin klarsynta syn på hur klimatkrisen ska läsa och skriver i Nyteknik 26/1 2022: “Det duger inte att kritisera höga elpriser och samtidigt motarbeta de snabbaste och billigaste lösningarna: mer förnybar el, ökad effektivisering och ökad flexibilitet, skriver Linda Burenius, 100 % förnybart. Hon skriver vidare: “Vi kommer allt närmare...

Solen är fantastisk på oräkneligt många sätt. Solen är en outsinlig energikälla och helt gratis! Solenergi är hittills en relativt outnyttjad energikälla. 6 timmar av solinstrålning till jorden täcker världens energibehov för ett år! Solcellers effektivitet och potential är dock häpnadsväckande. Om vi täcker en yta som har samma storlek som halva Öland med solceller kan...