SAMVERKANSPARTNERS

Tillsammans kan vi göra skillnad!

Solartransition samarbetar med en rad olika aktörer för att hitta gemensamma lösningar och tjänster för att bekämpa klimatförändring och implementera förnybara energisystem. Samverkan med syftet att bidra till förverkligande av FN Globala hållbarhetsmål Agenda 2030 samt öka kundnyttan!

SUSTAID

Solartranstion medverkar i Sustaids företagsprogram för hållbara innovationer 2021/2022 som finansieras av FN organet UNOPS och SIDA.

SAMVERKANSPARTNER COOMPANION

Solartransition deltar i ØreXund Excubator program som är ett program för hållbart entreprenörskap för företag i Öresundsregionen. Ett EU-finansierat samarbete mellan bla danska Kooperationen och svenska Coompanion.

AFRY

Solartranstion samarbetar med Afry kring hållbarhet både avseende miljö och arbetsmiljö/säkerhet, bl a nedmontering av reaktorer vid Barsebäck Kärnkraftverk.

KTH

Vi samarbetar med KTH Global Development Hub (GDH) i utvecklingsprojekt i Afrika.

 

ELBILSLANDET SYD

Solartranstion har medverkat i projektet Elbilslandet Syd där Region Skåne och samarbetspartners fått företag att byta ut sina bilar till fossilfria och installera laddplatser.

SWEDISH WATER FOUNDATION

 

SOLAR REGION SKÅNE

Solartransition är medlem och samarbetar med Solar Region Skåne.