Andelsägd Solpark i Frillesås vid E6:an

Evig El etablerade sin första solpark 2019 i Frillesesås i anslutning till sitt befintliga vindkraftverk. För att möjliggöra en utbyggnad av solparken har kooperativet nu bildat ett aktiebolag, Frillesås Solpark AB. Initiativet ger en tämligen unik möjlighet för privatpersoner att gå in som aktieägare i en enskild solpark.

– Vi ser hur väl vindkraft och solel kompletterar varandra, och vill därför utöka solelsproduktionen. Samtidigt är det så att solceller fortfarande är något dyrare än vindel, och då en ekonomisk förening har att värna medlemmarnas insatser, såg vi att den bästa vägen att komma vidare var att bilda ett separat aktiebolag för solparken, säger Olivia Andrén, kommunikationsansvarig för Evig el.

Källa: Solenerginyheter.se