Solenergi

Evig El etablerade sin första solpark 2019 i Frillesesås i anslutning till sitt befintliga vindkraftverk. För att möjliggöra en utbyggnad av solparken har kooperativet nu bildat ett aktiebolag, Frillesås Solpark AB. Initiativet ger en tämligen unik möjlighet för privatpersoner att gå in som aktieägare i en enskild solpark. - Vi ser hur väl vindkraft och solel kompletterar varandra, och vill därför utöka solelsproduktionen....

Solen är fantastisk på oräkneligt många sätt. Solen är en outsinlig energikälla och helt gratis! Solenergi är hittills en relativt outnyttjad energikälla. 6 timmar av solinstrålning till jorden täcker världens energibehov för ett år! Solcellers effektivitet och potential är dock häpnadsväckande. Om vi täcker en yta som har samma storlek som halva Öland med solceller kan...