Integrerade solceller i Lund

Integrerade solceller i Lund

Många äldre hus är i behov av takbyte och så även detta 60-tals hus lokaliserat Lund. Huset är en 1 1/2 plans som är orienterat i öst-väst läge. Med ett hus orienterat i öst-väst läge produceras solenergi under längre tid på dygnet än ett hus orienterat i söderläge som har en något kortare men effektivare produktionsperiod under dagen. Ägarna valde att byta taket och ovanpå takpappen lägga 146 st Soltechs Roof paneler som är en integrerad solcellspanel som läggs tillsammans med Benders Carisma panna.

Vad är ett soltak med integrerade solceller?
Det finns olika sätt att installera solceller på taket. Den vanligaste användningen av solceller kommer i en solpanel som läggs ovanpå ditt befintliga tak. Det går också att integrera solcellerna på olika sätt för att göra dem som en del av ditt tak, ett så kallat eller soltak eller solcellstak. Integrerade solceller blir då takets beklädnad och ersätter takpannor eller annat typ av takmaterial. Idag finns det olika produkter och fabrikat av integrerade solceller på marknaden. Integrerade solceller är ännu lite dyrare och lite mindre effektiva än vanliga solcellspaneler men något för dig som värderar estetik högt!

Utmaning
Att installera ett Integrerat solcellstak kräver noggrann detaljprojektering och kunskap om takläggning, montering av solceller samt felkabeldragning. Koordinering och projektledning av takläggare, solcellsmontörer samt elektriker är av stor vikt.

Resultat
Projektledningen för detta projekt genomfördes av Solartransition i samarbete med Soltechenergy, BytaTak och Elovision med lyckat resultat och projektet resulterade i ett nytt tak och en solcellsanläggning i ett!

Den installerade total effekten på 12,4 kW som på grund av öst-västlig placering uppskattas ge 9700 kWh ren solenergi varje år. Denna solcellsanläggning är både estetiskt tilltalande, producerar förnybar och ekonomiskt lönsam!

Plats: 60-tals villa i Lund
Antal integrerade solceller: 146 st (66 st på taket mot öst och 80 st på taket mot väst)
Fabrikat: Soltech ROOF panna med en effekt på 85 W/panna (svensk innovation av företaget Soltechenergy)
Installerad effekt: 12,4 kW
Uppskattad Energiproduktion per år: 9700 kWh