Solcellsprojekt i Skåne

Solcellsprojekt i Skåne

Projekt Ladugårdsbyggnad i Teckomatorp
Det finns många takytor i Sverige som kan utnyttjas till solenergiproduktion. Karl i Teckomatorp är miljömedveten och gjorde slag i saken och installerade 65 solceller på sin vackra lada i Teckomatorp. Ladan har ett mycket gynnsamt sydvästläge och solcellsanläggningen har en effekt på 20,5 kW uppskattas ge Karl och hans familj ca 21 800 kWh solenergi varje år.

Utmaning
Karls fina ladugårdsbyggnad är från 1900-talets början. Utmaningen vid projekteringen är att undersöka att takets reglar och takstomme är i gott skick. Åsa på Solartransition gör både en okulär besiktning på plats och sedan analys av hållfastheten på taket. Vidare har Karls lada, liksom många lador i Skåne, takbeklädnaden av eternit som förr var ett mycket vanligt takmaterial då det ansågs mycket hållfast och beständigt. Idag vet vi bättre och för att få montera solceller i eternittak krävs tillstånd då det innehåller asbest. Viktigt att förbereda för installationen avseende asbesttillstånd för kring installation som måste beaktas i detaljprojekteringen. Växelriktaren placeras inne i ladan och optimeras utifrån solcellsanläggningens kapacitet.

Resultat
Karl och hans familj gjorde en mycket klok investering som sänker deras elkostnader avsevärt. Vid investeringstidpunkten 2020 ge en avkastning på investerat kapital på 12,9% (2020 års elpriser) dvs anläggningen avbetalad på mindre än 8 år och med dagens elpriser ännu snabbare pay-off. Dock ser Karl främst investeringen i sin solcellsanläggning som en investering för framtiden och att få bidra till en hållbar utveckling!