Arkona havsbaserade vindkraftpark

Arkona havsbaserade vindkraftpark

Den havsbaserade vindkraftparken Arkona är den största I Östersjön och ligger 35 km nordost om tyska ön Rügen. Vindkraftparken har en installerad kapacitet på 385 megawatt och beräknas komma kunna försörja 400 000 hushåll med förnybar energi. I jämförelse med elektricitet som genereras på vanligt sätt kommer Arkona att spara upp till 1,2 miljoner ton CO2 per år.

Utmaning
Att bygga en vindkraftpark 35 km ut i havet kräver mycket god planering och projektering. Det är av stor vikt att i tidig fas identifiera faror och risker för både byggnadsfas och driftsfas för att minimera både miljö och arbetsmiljöincidenter. Åsa Alström Johannesson från Solartransition ingick i planering- och projekteringsfas i projektledningen som HSSE manager. Hennes roll var att samordna riskhantering och säkerhetsarbetet med berörda aktörer i projektet som leverantörer av fundament, vindkraftturbiner, transformatorstation etc. Åsa ledde även upphandlingen avseende teknisk kravställning och säkerhetsanpassning av vindkraftverken

Resultat
2019 invigdes Arkona havbaserade vindkraftpark av Angela Merkel och driftsattes strax därefter. Genom ett gediget och noggrant riskarbete i tidig fas under ledning av Åsa Alström Johannesson från SolarTransition lyckades projektet identifiera och implementera korrekta säkerhetshöjande åtgärder redan under projekteringsfasen. Dessa åtgärder resulterade i ett framgångsrikt projekt med god arbetsmiljö och en säker vindkraftpark till havs.

Driftsättning 2019
Total installerad kapacitet 385 MW
Antal turbiner 60
Turbinhöjd 102 meter
Företag E.ON/RWE