Kårehamn havsbaserade vindkraftpark

Kårehamn havsbaserade vindkraftpark

16 havsbaserade vindkraftverk ersätter utsläpp av 100 000 ton koldioxid per år.

I havet ca 7 km öster om Kårehamn på Öland byggdes en vindkraftpark bestående av 16 verk placerade i en båge. De har vardera en effekt på 3 MW och producerar hushållsel motsvarande förbrukningen för ungefär 35 000 hem. Kårehamn vindkraftverk kommer ersätta bland annat kolkraft och kan därmed minska utsläppen av koldioxid med 100 000 ton årligen.Den havsbaserade vindkraftparken Kårehamn är den första vindkraftparken i Östersjön.

Utmaning
Att bygga vindkraftverk till havs är en stor utmaning och kräver god koordinering och projektledning av inblandade aktörer. Solartransition repr. Åsa Alström Johannesson ingick i projektledningen för projektering och byggnationen av Kårehamns vindkraftpark under hela projektets byggfas 2011-2013. Åsas uppgift var att ansvara för miljö, arbetsmiljö och säkerhetsarbetet och koordinera de ca 30 olika företagen och dess personal (ca 500 st) på plats i havet vars arbetsuppgifter präglades till stor del av högriskarbeten.

Resultat
Vindkraftparken invigdes 2013 av dåvarande energiminister Anna-Karin Hatt efter ett mycket lyckat projektgenomförande. Mycket god säkerhetskultur under hela projektets genomförande och inga allvarliga miljö- eller arbetsolyckor inträffade.

Projektet blev även certifierat enligt DNV:s standard och nominerat till ”Årets bygge 2014”.

Driftsättning  2013
Total installerad kapacitet  48 MW
Antal turbiner  16
Turbinhöjd  79,6 meter
Företag  E.ON/RWE