Archive

Den havsbaserade vindkraftparken Arkona är den största I Östersjön och ligger 35 km nordost om tyska ön Rügen. Vindkraftparken har en installerad kapacitet på 385 megawatt och beräknas komma kunna försörja 400 000 hushåll med förnybar energi. I jämförelse med elektricitet som genereras på vanligt sätt kommer Arkona att spara upp till 1,2 miljoner ton...

16 havsbaserade vindkraftverk ersätter utsläpp av 100 000 ton koldioxid per år. I havet ca 7 km öster om Kårehamn på Öland byggdes en vindkraftpark bestående av 16 verk placerade i en båge. De har vardera en effekt på 3 MW och producerar hushållsel motsvarande förbrukningen för ungefär 35 000 hem. Kårehamn vindkraftverk kommer ersätta bland...