Archive

I samarbete med Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och Botho University Gaborone, Botswana medverkar Solartransition i ett utvecklingsprojekt med fokus på solenergi. Projektet genomförs i Botswana och inkluderar även fältstudier (se mer om projektet nedan). KTH Global Development Hub (GDH) bedriver sedan ett par år tillbaka en samordnad utbildnings- och innovationsverksamhet för global hållbar utveckling i...