Archive

Projekt Ladugårdsbyggnad i Teckomatorp Det finns många takytor i Sverige som kan utnyttjas till solenergiproduktion. Karl i Teckomatorp är miljömedveten och gjorde slag i saken och installerade 65 solceller på sin vackra lada i Teckomatorp. Ladan har ett mycket gynnsamt sydvästläge och solcellsanläggningen har en effekt på 20,5 kW uppskattas ge Karl och hans familj ca...