Archive

Många äldre hus är i behov av takbyte och så även detta 60-tals hus lokaliserat Lund. Huset är en 1 1/2 plans som är orienterat i öst-väst läge. Med ett hus orienterat i öst-väst läge produceras solenergi under längre tid på dygnet än ett hus orienterat i söderläge som har en något kortare men effektivare...